İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI

MEZUNLAR DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Posted on 1 Eki 2019 in Duyurular

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 17/10/2019 Perşembe günü saat 19:30’da, Cumhuriyet Bulvarı No:154 Alsancak/İzmir adresindeki, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi binasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 24/10/2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı, elektronik posta, sms ve internet sitesi aracılığı ile duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Toplantı Gündem Maddeleri

1. Yoklama ve açılış konuşması

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan heyetinin seçilmesi

4. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi

5. Dilek ve temenniler

6. Kapanış

Izmir Özel Tevfik Fikret Okulları Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu